මහබැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Tuesday, December 19, 2017

මහබැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

මේ වන විට භාවිතයේ පවතින මුදල් නෝට්ටු සිතා මකා විකෘති කිරීම, හානි කිරීම හා වෙනස් කිරීම යන පුරුදුවලින් වළකින ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

තම අත ඇති එවැනි මුදල් නෝට්ටු 2017 දෙසැම්බර් 31 දින හෝ එම
දිනට පෙර ළඟම ඇති බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු ශාඛාව වෙතින් හුවමාරු කර ගන්නා ලෙසයි මහ බැංකුව මහජනතාව වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ.

කෙසේ වුවද සිතා මතා විකෘති කිරීමක්, වෙනස් කිරීමක් හෝ හානි කිරීමකින් තොරව මුදල් සංසරණයේ සාමාන්‍ය භාවිතයේ දී පළුදු වූ මුදල් නෝට්ටු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා පවත්නා ක්‍රමවේදයන්ට අනුව හුවමාරු කර එහි වටිනාකම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තවදුරටත් පවතින බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් කියා සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට මෙවැනි සිතා මතා විකෘති කරන ලද වෙනස් කරන ලද හෝ හානි කරන ලද මුදල් නෝට්ටු ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනුවෙන් විශාල මහජන මුදලක් වැය කරමින් මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කරනු ලබන ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට සිදුවන බවත් එම මහජන මුදල් එසේ නොවන්නේ නම් වඩා වැදගත් අරමුණු වෙනුවෙන් යෙදවිය හැකි බවයි දන්වා සිටින්නේ.

තවද සිතා මතා විකෘති කරන හෝ හානි කරන ලද මුදල් නෝට්ටු සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බැඳී නොමැති බව ද අවධාරණය කර තිබෙනවා.