මහා නගර සභා, නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන පනත්වලට කථානායක අත්සන් තැබීම අද

පළාත්පාලන ජන්ද විමසීමට අදාළව පසුගිය සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා, මහා නගර සභා සංශෝධන පනත් තුනට කථානායක කරූ ජයසූරිය අද අත්සන් තැබීමට නියමිතයි.

මහනගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන පනත්
කෙටුම්පත් සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගිය 9 වනදා සම්මත වූ අතර, එම කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා විසින්.

කථානායකවරයා අත්සන් කිරීමෙන් සතියකට පසු අදාළ පනත් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇති.


Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement